تخفیف ویژه مشاهده گالری

نمک ید دار

فروش بدون واسطه نمک ید دار

/sales-without-intermediaries-of-iodized-salt

نمک طعام ید دار استاندارد برای مصرف خوراکی قابل پخش است. فروش بدون واسطه آن موجب مطلوب شدن قیمت ها و ارتباط تولید کننده ها و خریداران جهت ارائه قیمت مناسب است.