تخفیف ویژه مشاهده گالری

نمک گاو

تولید نمک برای گاو

/salt-production-for-cows

تولید نمک برای گاو جهت دامداری های مکانیزه و یا سنگ نمک برای  گاوداری ها و اصطبل های سنتی با قیمت بسیار مناسب صورت می گیرد.