تخفیف ویژه مشاهده گالری

قیمت نمک

قیمت عمده نمک طعام

/major-food-salt-prices1

نمک طعام، تصفیه شده به روش شستشو یا تبلور مجدد است، ید دار شده و دارای علامت استاندارد می باشد که مراکز توزیع جهت دریافت قیمت مناسب و هزینه کمتر، آن را به صورت عمده درخواست می کنند.