تخفیف ویژه مشاهده گالری

تولید نمک

تولید و ارسال انواع نمک صادراتی

/production-and-delivery-of-varioustypes-of-export-salt

تولید و تجارت نمک خالص در بازار توسط شرکت های معتبر به عنوان مرکز خرید و فروش انجام شده و ارسال انواع صنعتی و خوراکی آن با کیفیت صادراتی توسط ایشان با قیمت مناسب صورت می گیرد.