بخشی از سنگ نمک معادن جهت ارسال به دامداری های کشور برای مصارف خوراکی گاو، گوسفند و اسب در نظر گرفته می شود.
استفاده از نمک و سنگ آن امری اجتناب ناپذیر بوده و در کل جهان این امر (البته با ایجاد تغییرات) صورت می گیرد.
قسمتی از نمک مصرفی در دامداری ها و مرغداری ها، به صورت ترکیبی با غذای روزانه طبق درصد خاصی به صورت پودر یا خرد شده است؛ اما سنگ نمک خاصیت دیگری غیر از نمک مصرفی توسط حیوان دارد که پیشگیری و درمان عفونت های دهانی و جلوگیری از ازدیاد قارچ های روی زبان آنهاست.
در صورتی که دامداری و اصطبل مکانیزه دارید که امکان استفاده هر حیوان از نمک، به صورت جداگانه وجود دارد، نمکی خاص به شما پیشنهاد می شود که بسیار کاربردی و مطابق اصول علمی دامپروری ساخته شده است.

برای برخورداری از شرایط عالی خرید نمک و سنگ نمک، با ما در تماس باشید.