ید، ماده معدنی مورد نیاز بدن است که باید به صورت روزانه مصرف شود. با توجه به اینکه در تمام کشورها مردم با هر وضع مالی و هر نوع رژیم غذایی، نمک را هر روز مصرف می کنند، افزودن ید به نمک پیشنهاد بسیار خوبی بوده است.
برخی افراد سودجو نمک تصفیه نشده و یا تصفیه شده بدون ید را به جای نمک خوراکی توزیع می کنند که باعث آسیب به سلامت جامعه می شود.
برای جلوگیری از این امر نظارت بر کار کارخانه ها و کنترل رندوم محصول نهایی ارائه شده به بازار، توسط سازمان استاندارد انجام می گیرد.
ما محصولی با کیفیت در اختیار شما قرار می دهیم و امکان تست ید را در آزمایشگاه انتخابی خویش دارید تا اعتمادتان حاصل گردد. هرچند اعتبار و سابقه درخشان ما ضمانت تجارت ماست.

ما می توانیم انواع نمک تصفیه شده یددار را در بسته بندی های متنوع با قیمت مناسب در کمترین زمان تهیه نماییم.