نمک صنعتی با توجه به کاربرد و محل مصرف، مورد ارزیابی قرار می گیرد. به زبان ساده تر استاندارد مدونی در این رابطه وجود ندارد و خریدار با توجه به تجربه خود در این زمینه، خلوص یا دانه بندی یکنواخت را در خرید مدنظر قرار می دهد.

امکان دستیابی ما به چندین معدن با درجه خلوص متفاوت، موجب شده محصولات متنوعی را از حیث کیفیت و در تناژ بالا در اختیار داشته باشیم. این توانمندی سبب دستیابی خریدار به محصول مورد نظر در زمان مقتضی و با قیمت مناسب خواهد شد. ثبت سفارش ها هر روزه از طریق ارتباط با همکاران ما در واحد فروش ممکن است.