خواص نمک برکسی پوشیده نیست. نمک موجب سوخت و ساز غذای درخواستی گردیده و انتقال پیام های عصبی را ممکن می سازد.
مصرف به اندازه آن ضروری و حذف کامل آن موجب ضررهای جبران ناپذیری می گردد. بر این اساس توصیه می شود، نمک کم مصرف کنید اما نوع و کیفیت آن را با دقت و وسواس زیاد انتخاب نمایید.
برای خریداران عمده؛ علاوه بر کیفیت، قیمت تمام شده و دریافت به موقع هم مهم است. ما این موارد را تضمین کرده و طبق تعهدات فی مابین عمل می نماییم.

برای سفارش انواع نمک خوراکی و صنعتی با ما تماس بگیرید.