سنگ نمک کریستالی، بدون رگه رنگی می باشد و به دلیل نداشتن ناخالصی، کاملا شفاف در بعضی قسمت ها دارای خط افقی یا عمودی صاف می باشند.
همان طور که از ظاهر آن مشخص است، حاوی مواد خارجی نیست و برای صنایع خاصی کاربرد دارد.
این سنگ به صورت رگه هایی پراکنده در معادن یافت شده و معمولا میزان انبوهی از آن در یک جا تجمع نمی کند.
سنگ نمک های سفید و رنگی دارای مرغوبیت کمتر و کاربرد بیشتری  هستند و پس از آزمایش اولیه تست خلوص، کاربردشان مشخص و جهت آسیاب به قسمت مربوطه می روند.

ما با دسترسی به معدن های غنی و مرغوب، انواع نمک های صنعتی و با کیفیت را طبق سفارش، بسته بندی و عرضه می نماییم.